Z výročnej správy Slovenskej národnej galérie za rok 2008

page: 201-210
imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
number of pages: 10
language: slovak
parent document: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galéria 2007 - 2008