Mladí lvi v kleci / Junge Löwen in Käfig

subtitle: Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období / Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit
author of the text: Anna Habánová, Ivo Habán
imprint date: 2014
publisher: Galerie výtvarného umění
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (10)
the number of reproductions: 8 b
language: czech, german
dimensions: 129 x 210