Obrázková knížka o Československu

institution, city
Vojenský kartografický ústav Harmanec (VKU), Harmanec (Banská Bystrica)