Výtvarná práce

subtitle: 7
imprint date: 1959/05/05
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 7
number of pages: 12
dimensions: 477 x 315