Výtvarná práce

subtitle: 9
imprint date: 1961/05/10
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 9
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 315