Výtvarná práce

subtitle: 12
imprint date: 1961/06/26
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 12
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 315