Výtvarná práce

subtitle: 14-15
imprint date: 1961/07/26
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 9
number: 14-15
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 475 x 315