Výtvarná práce

institution, city
Rudé právo, tiskárna vydavatelství ÚV KSČ, Praha