Výtvarná práce

subtitle: 18
imprint date: 1959/10/05
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 18
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 477 x 315