Výtvarná práce

subtitle: 25-26
imprint date: 1959/12/31
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 25-26
language: czech
dimensions: 477 x 315