Výtvarná práce

subtitle: 20-21
imprint date: 1962/11/23
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 20-21
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 477 x 315