Výtvarná práce

subtitle: 6
imprint date: 1963/04/28
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 6
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 477 x 315