Výtvarná práce

subtitle: 13-14
imprint date: 1963/08/17
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 13-14
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 477 x 315