Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba

author of the text: Bohuslav Hlinka, Eva Štiková
imprint date: 1966
publisher: Klub školství a kultury ROH
type of document: Author's Catalogue
number of pages: (32), obálka
the number of reproductions: 42
language: english
prints: 500
dimensions: 209 x 146