Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba

institution, city
Středočeské tiskárny, n.p., Praha