Jaroslav Šváb: Grafická a známková tvorba

person, born, notes
Šváb Jaroslav 24. 5. 1906,