Václav Hejna: Malby, asambláže, kresby z třicátých až osmdesátých let

institution, city
Ústřední kulturní dům železničářů, Praha