Václav Hejna: Malby, asambláže, kresby z třicátých až osmdesátých let