Jan Květ (1896 - 1965)

subtitle: Ve večerních hodinách...
author of the text: Redakce, Umění
imprint date: 1965
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Umění, Časopis ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV