Vzdálená blízkost / Távoli közelség

subtitle: Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl
author of the text: Ladislav Daněk, Helena Musilová, Erzsébet Szücs, Katalin Izinger, Márta K. Kovalovszky, Gábor Feuer, Péter Fitz, Éva Forgács, Géza Perneczky
page: 0-0
imprint date: 2003
publisher: Muzeum umění Olomouc
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 200 + (8) soupis vystavených prací, přebal
the number of reproductions: 145 b
ISBN: 80-85227-55-X
language: english
prints: 700
dimensions: 280 x 212

notes:
Doposud v české uměnovědné literatuře postrádaná publikace o vývoji maďarského poválečného umění, sledovaném na sbírkových fondech jednoho z nejvýznamnějších maďarských muzeí zaměřených na mapování novodobé historie moderního umění své země. Sbírka, kterou v 60. letech založili významní maďarští historici umění M. Kovalovszky a P. Kovács, dnes patří mezi tři nejvýznamnější kolekce poválečného a současného umění v Maďarsku.