Prostor Zlín

page: 0-0
imprint date: 2004
publisher: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
type of document: Periodical
year's volume: 11.
number: 2
number of pages: 48, obálka
language: english, czech, slovak
dimensions: 209 x 295