V 10. čísle Výtvarné práce...

person, born
Kesnerová Gabriela 28. 8. 1927
Spielmann Petr 11. 10. 1932