V 10. čísle Výtvarné práce...

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (13-14), 1963/08/17, 13-14, 11,