Interview

author of the text: Vratislav Effenberger, Milan Nápravník
page: 59-65
imprint date: 1991
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Analogon, Na cesty her

notes:
-
s.56-69 (Medek s. 64)
V tiráži rok vydání je 1991, ale na obálce je nálepka "únor 1992"