Roky v kruhu

person, born
Glazarová Jarmila 7. 9. 1901