Ideové kořeny současného umění

subtitle: Bergson a ideologie současného romantismu
author of the publication: Václav Černý
imprint date: 1929
publisher: Otto Girgal
type of document: Book
the number of reproductions: 102, (10), obálka
prints: neuveden
dimensions: 190 x 130

notes:
I. Romantická estetika Bersonova
II. Kdo umožnil Bergsonův vliv
III. Italský futurism
IV. Od fuurismu do surréalismu