Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 2005/12/15
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 18
number: 25-26
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 480 x 315