Kdo je kdo v české teatrologii

institution, city
Divadelní ústav, Praha
Teatrologická společnost, _