Ve střídavé péči s Tomášem Skřivánkem.

subtitle: Rozhovor
author of the text: Tomáš Skřivánek
page: 7
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Pižmo 16, S láskou a nenávistí