Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 2006/01/19
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 19
number: 2
number of pages: 16
dimensions: 480 x 315