Agostino Ciampelli 1565-1630: Disegni

author of the publication: Milan Togner
page: 0-0
imprint date: 2000
publisher: Muzeum umění Olomouc
type of document: Author's Catalogue
number of pages: 107
the number of reproductions: 22 b, 130 čb
ISBN: 80-85227-37-1
language: italian
prints: 500
dimensions: 300 x 230

notes:
V olomoucké Vědecké knihovně se nachází velmi rozsáhlá sbírka starých kreseb, které lze časově zařadit do období 16. a 17. století a provenienčně postihují oblast italských a středoevropských malířů. Součástí této kolekce je početná sbírka kreseb florentského malíře Agostina Ciampelliho, který značnou část svého tvůrčího života prožil v Římě. Také Ciampelliho olomoucký soubor čítající 67 kreseb reprezentuje zejména díla z umělcova římského období. Katalog vydaný k výstavě seznamuje čtenáře nejen s kresbami dochovanými v Olomouci, ale se všemi kresbami uloženými ve světových sbírkách.