Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

imprint date: 2012/05/31
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 25
number: 11
number of pages: 16