Galerie Ostrava

Picture
published, title (subtitle), page
1909   Podobizna prof. Posejpala, s. 30
1912   Nervózní dáma (Objetí), s. 31