Derviš a smrt

author of the publication: Olga Spalová
author of the text: Dušan Karpatský
page: 0-0
imprint date: 1969
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 274.
number of pages: 309, (3)
book series: Klub čtenářů
language: czech
prints: 52 000
dimensions: 205 x 138

notes:
Psychologický a politicko-filosofický román z prostředí Sarajeva v
době před blížícím se pádem turecké moci, dílo jugoslávského (bosenského) spisovatele, odměněné cenou města Sarajeva a dvěma cenami dalšími. Jeho pozadí tvoříhrůzný obraz Bosny poseté žaláři a opředené sítěmi placených špehů a udavačů a jeho základní fabuli pak zvrat v myšlení a jednání, který v životě až dosud bohabojného dervišského šejcha působí politická vražda jeho bratra. Dílo lze charakterizovat jako zrání a proměnu pokorného sluhy nespravedlivé spravedlnosti ve vykonavatele spravedlnosti po zákonu svědomí
(Dušan Karpatský).