Hodnota a krása

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1988/01/07, 0, 1,