Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

page: 0-0
imprint date: 2006/02/02
publisher: Společnost časopisu Ateliér
type of document: Periodical
year's volume: 19
number: 3
number of pages: 16
language: english
dimensions: 480 x 315

notes:
rozstříhán na výstřižky