Babyloniaca

author of the publication: Vladimír Holan
author of the text: Vladimír Justl
imprint date: 1968
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 1
part, volume: 9
number of pages: 305, (3)
book series: Sebrané spisy Vladimíra Holana
language: czech
prints: 3 000

notes:
Věnováno Vladimíru Holanovi a Věře Holanové