Bienále užité grafiky Brno ´64

person, born
Holešovský Karel 2. 3. 1934