Bienále užité grafiky Brno ´64

person, born, notes
Hadlač Jiří 8. 9. 1927,