Vánoční trh prací členů spolku

subtitle: LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
imprint date: 1922
publisher: Spolek výtvarných umělců Mánes
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 226 x 156