Kresby a drobná plastika členů spolku

subtitle: XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
imprint date: 1925
publisher: Spolek výtvarných umělců Mánes
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 240 x 155