Přehled milionových položek vydražených v roce 2013

page: 85-103
imprint date: 2014
type of document: Subordinate Document
number of pages: 19
the number of reproductions: 157 b
language: czech
parent document: Ročenka ART+, Trh s uměním v roce 2013