Opět trienále barevné grafiky

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (7), 1967/04/06, 7, 15,