Za nový román

author of the text: Petr Pujman
imprint date: 1970
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 1.
number of pages: 120, [4], předsádky, obálka, přebal
language: czech
prints: 1000
dimensions: 182 x 157

notes:
edice Odeon
-Závažný teoretický výboj představitele francouzského "nového románu" směřuje k vytyčení netradiční románové struktury, která je průzkumem, v němž není nic známo předem, kde neexistuje předběžný hotový výraz. Eseje pocházejí zlet 1955 až 1963 a spočívají v úvahách na obecné úrovni i v konkrétním pohledu na vybrané spisovatele (mj. i S. Becketta a R. Pingeta). P. Pujman v doslovu výstižně resumuje, jak u Robbe-Grilleta "z noetiky roste poetika" azároveň kritizuje pojetí, které odmítá spatřovat ve významu neoddělitelnou součást člověkova kontaktu s předměty.