Bytosti odnikud

institution, city
Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha