Jiří Pošva: Figurální keramika

person, born
Peterka Zdeněk