Básne

institution, city
Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP), Banská Bystrica (Banská Bystrica)