Václav Mandelík: Obrazy

imprint date: 2014
publisher: Knihovna Filosofického ústavu AV ČR
type of document: Author's Invitation
language: czech

notes:
Pozvánka vytištěna z http://knihovna.flu.cas.cz