Brecht o realismu

author of the publication: Bertolt Brecht
author of the text: Jiří Hájek
imprint date: 1969
publisher: Svoboda, nakladatelství
type of document: Book
version: 1.
number of pages: 132, (4), obálka
book series: AKT: aktuality, kritika, teorie
language: czech
prints: 1000
dimensions: 199 x 129

notes:

Soubor esejů, úvah a kritických poznámek německého avantgardního umělce o realismu v umění, které proslovil nebo publikoval v letech 1932-1941 a 1948-1956, tj. v době svého exilu a v údobí po návratu do Německa až do své smrti. Z prvního období jsou to zejména úvahy o realismu, pravdě a formalismu v umění. Svou pozornost věnuje zejména literatuře, avšak nenechává nepovšimnutou ani oblast výtvarného umění. Z období po návratu do vlasti pochází několik poznámek, které si všímají uměleckých směrů, a několik úvah o angažovanosti a nezbytnosti divadla (a umění vůbec) v poválečném světě