Starořecké báje

person, born
Pravdová Marie 18. 11. 1907